THESIS TUNGKOL SA WIKANG BALBAL

Pagpapalitan ng mga impormasyon at pag-ambag sa kulturang Pilipino — makatutulong sa intelektwalisasyon ang pag-aaral ng mga posibleng paraan sa elaborasyon ng leksikon sa displinang kompyuter. Makatwiran lamang na umpisahan nating paunlarin ang kumakatawan sa atin bilang mamamayan ng bansang Pilipinas—ang wikang Filipino. Ang ganitong pagtatamasa ng kasaganaan ay maibabahagi lamang kung maisasalin ang Ingles sa wika ng mga nasa ikatlong daigdig tulad ng Pilipinas. Ang wikang Filipino ang siyang kumakatawan sa ating pagkatao bilang isang mamamayang Pilipino. Ang mga kadahilanang nabanggit ang nagbubunsod sa mga mananaliksik at siyentipiko upang magpatuloy na mag-aral at unawain ang teknolohiya ng kompyuter.

Ang edukasyong bilinggwal ay magkahiwalay na paggamit ng Filipino at Ingles bilang wikang panturo sa mga tiyak na sabjek na may direktang kinalaman sa kultura, samantalang Ingles ang midyum sa mga araling walang tuwirang ugnayan sa kultura. Ang akda ni Joshua Fishman na may titulong Language Modernization ang Planning in Comparison with Other Types of National Modernization and Planning ay malaking ambag sa pagsusuri ng mga suliranin sa intelektwalisasyon ng wika kabilang ang pagmumungkahi ng mga paraan upang malutas ang mga problemang nasabi. Mabilis nang umuunlad ang likhang-teknolohiyang ito na di malayong magiging isa nang pangangailangan sa buhay. Ang pag-uulit-gamit ng mga dating katawagan ay lumikha ng bagong rejister. Ang totoo, mahalaga ang kompyuter sa buhay ng Pilipino. Kapag ito ay naisakatuparan, magiging isang malaking kontribusyon ang intelektwalisasyon sa pagpapalawak ng mga taong maaaring magkaroon ng akses dito. Kasama na rito ang paggamit ng electronic mail o e-mail na nagawang posible ang mabilis na paghahatid ng mga liham patungo sa nais na mapahatiran nito saan mang parte ng mundo.

Importantng linawin na ang salitang elaborasyon ay katumbas ng salitang intelektwalisasyon. Ang wikang Filipino ang siyang kumakatawan sa ating pagkatao bilang isang mamamayang Pilipino.

rhesis Ngunit ang mga limitasyong ito ay dulot ng mga sumusunod na kadahilanan sa pagpili ng mga termino sa kompyuter. Ang totoo, mahalaga ang kompyuter sa buhay ng Pilipino. Ang mga kaisipang ito ang hamon para magsagawa ng isang pag-aaral ang risetser. At hindi nagtagal, iilan na lamang sa lahat ng ating mga kakilala ang walang sarili kompyuter.

  MY HOBBY ESSAY TALEEM TUTOR

thesis tungkol sa wikang balbal

Makatwiran lamang na umpisahan nating paunlarin ang kumakatawan sa atin bilang mamamayan ng bansang Pilipinas—ang wikang Filipino. Sa pamamagitan ng elaborasyon ng leksikong pangkompyuter ay madaling matatanggap at mauunawaan ng mga tao ang domeyn na ito sapagkat nasa wikang Filipino na ang mga terminolohiya. Nagiging makatwirang hakbang sa kasalukuyan ang isalin ang maraming terminong kompyuter sa wikang Filipino.

Hayaan nating ang mga nabanggit na puntos ay magbigay-daan sa pagbuo ng isang pag-aaral sa intelektwalisasyon ng Filipino sa disiplinang kompyuter.

thesis tungkol sa wikang balbal

Kung gagamitin ang partikular na paraan ng elaborasyon na ito, ang computer ay magiging makinang datos taguan. Noongang wikang Filipino ay opisyal na itinadhanang isa sa pangunahing midyum sa pagtuturo sa buong Pilipinas kasabay ang wikang Ingles.

Thesis tungkol sa salitang balbal

Ang mga paraang nabuo upang maisakatuparan ang intelektwalisasyon o elaborasyon ng wikang Filipino sa kompyuter ay kinabilangan ng direktang paghihiram ng mga terminong batay sa binagong alpbetong Filipino. Ang intelektwalisasyong wikang Filipino sa disiplinang kompyuter ay makakatulong dahil mas magiging malawak ang sakop ng mga maaari nang gumamit ng teknolohiyang ito.

Ang sanaysay na ito ay isang panawagan para sa ating bansa na kumilos kasabay ng mabilis at hindi mapipigilang pag-unlad at pagbabago ng teknolohiyang kompyuter.

Reading in the Sociology of Language. Ang internet sa larangan ng kompyuter ay nagbigyan ng pokus sapagkat ito ang pinagmumulan ng kaalaman at impormasyon. Dahil din sa hindi pagpigil na pag-unlad nito, nadaragdagan pa ng mga bagong terminolohiya ang lumalawak na bokabularyo ng kompyuter.

The Hague Mouton and Company. Hindi lingid sa mga Pilipino na Ingles ang wikang ginagamit ng mga programang kompyuter sapagkat una sa lahat, isang Amerikano ang gumawa nito, at ikalawa, Ingles ang isang wika gamit sa pandaigdigang palitan ng impormasyon.

Panimula sa thesis

Dahil dito, madalas na napagkakatuwaang sabihin na hindi maglalaon, ang teknolohiyang kompyuter ay magiging kasama na rin ng mga tao sa pagtulog, sa pagligo, at maging sa pagkain. Syensyang panlipunan, at iba pang bagong gamiting siyentipiko na hiniram nang buong buo. Ang kasalukuyang palisi sa edukasyong bilinggwal ay nagsaaad na ang pagtatamo ng komperens sa Filipino at Ingles sa lebel na pambansa sa pamamagitan ng pagtuturo ng dalawang wika at paggamit ng mga ito bilang midyum ng tunbkol ng dalawang wika at paggamit ng mga ito bilang midyum ng pagtuturo sa lahat ng antas ng edukasyon.

  CASE STUDY 5.1 VETEMENTS LTEE ANSWERS

Ang terminong computer, halimbawa, sa elaborasyong direktang panghihram ay hihiramin mula as wikang Ingles ang orihinal na terminong ito tungo sa wikang Filipino.

Ang lahat wikajg ito ay nakasalalay sa pagdebelop at pag-elaboreyt ng mga terminong kompyuter sapagkat ito ang pinanggagalingan ng karamihan ng uri ng karunungan at impormasyon. Ilan lamang ang thrsis ito sa mga pagbabagong naganap sa pagdaan ng mahabang panahon nang hindi natin namamalayan.

Bago pa lamang ang kompyuter sa ating bansa, kailan lamang naman talaga ito naipakilala sa atin. May isang eksena sa pelikula na nagpapakita ng gamit ng internet sa pagbili ng kanyang makakain. May mga pagkilos ang mga nasyon na makabuo ng glosari, bilingguwal na diksyunari tulad ng Germany, France, Japan at lalo na ang Vietnam.

Ang pag-uulit-gamit ng mga dating katawagan balabl lumikha ng bagong rejister. Kasama na wjkang ang paggamit ng electronic mail o e-mail na nagawang posible ang mabilis na paghahatid ng mga liham patungo sa nais na mapahatiran nito saan mang parte ng mundo. Ngayon, ang legacy ay tumutukoy na rin sa isang terminong may kinalaman sa isang malaking sistema ng kompyuter.

Sa ganitong pangangailangan, nararapat lamang na bumuo ng mga bagay o pamamaraan upang makatugon sa modernisasyon at intelektwalisasyon ng Filipino. Help Center Find new research papers in: Ang ganitong pagtatamasa ng kasaganaan ay maibabahagi lamang kung maisasalin ang Ingles sa wika ng mga nasa ikatlong daigdig tulad ng Pilipinas. Upang makibahagi sa e-commerce o pangangalakal sa internet ay kinakailangang matuto ng Ingles o di kaya ay madebelop ang sariling wika upang magkaroon ng mga salitang panumbas sa thesus konsepto sa Ingles.